24. sjednica Općinskog vijeća Općine Lovran – saziv i materijal