GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djelatnici


UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU
1. JELENA MARKIĆ , dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela
ODSJEK ZA STAMBENO-KOMUNALNI SUSTAV, POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARSTVO, TURIZAM I UPRAVLJANJE IMOVINOM
2. TAMARA MITTEL, dipl. iur.,
Voditelj Odsjeka za stambeno - komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo - turizam i upravljanje imovinom
3. HERMES NEGRIĆ, dipl. ing. građ.,
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i poslove prostornog uređenja te upravljanja imovinom
4. BRANKA RADIĆ, dipl. ing. građ.,
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i zaštitu
5.

MARINA SIROTNJAK, dipl. ing. građ.
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i zaštitu

6. MILAN ŠKORIĆ, Referent - komunalni redar
ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN
7. JADRANKA OGNJENOVIĆ, dipl. oecc.,
Voditelj Odsjeka za proračun i financije
(NATJEČAJ JE JOŠ U TIJEKU) - Samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo
8. JASNA KONIĆ, Viši referent za računovodstvene poslove
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
9. VELINKA SUŠANJ, dipl. iur.,
Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti
10. AZELA MANDŽO, upravni pravnik - Viši referent za opće poslove
11. KATARINA KOJANOVIĆ, bacc.inf., Viši referent za opće poslove i informatičku podršku