GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djelatnici


UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU
  JELENA MARKIĆ , dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela
ODSJEK ZA STAMBENO-KOMUNALNI SUSTAV, POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARSTVO, TURIZAM I UPRAVLJANJE IMOVINOM
  TAMARA MITTEL, dipl. iur.,
Voditelj Odsjeka za stambeno - komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo - turizam i upravljanje imovinom
  HERMES NEGRIĆ, dipl. ing. građ.,
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i poslove prostornog uređenja te upravljanja imovinom
  BRANKA RADIĆ, dipl. ing. građ.,
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i zaštitu
 

MARINA SIROTNJAK, dipl. ing. građ.
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i zaštitu

  MILAN ŠKORIĆ, Referent - komunalni redar
ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN
  JADRANKA OGNJENOVIĆ, dipl. oecc.,
Voditelj Odsjeka za proračun i financije
ILINKA STRANJINA, mag. iur., Samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo
  JASNA KONIĆ, Viši referent za računovodstvene poslove
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
  VELINKA SUŠANJ, dipl. iur.,
Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti
  AZELA MANDŽO, upravni pravnik - Viši referent za opće poslove
  KATARINA KOJANOVIĆ, bacc.inf., Viši referent za opće poslove i informatičku podršku

 There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.