GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djelatnici


UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU
  JELENA MARKIĆ , dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela
ODSJEK ZA STAMBENO - KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GOSPODARSTVO - TURIZAM I UPRAVLJANJEM IMOVINOM
  TAMARA MITTEL, dipl. iur.,
Voditelj Odsjeka za stambeno - komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo - turizam i upravljanje imovinom
  HERMES NEGRIĆ, dipl. ing. građ.,
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i poslove prostornog uređenja te upravljanja imovinom
  BRANKA RADIĆ, dipl. ing. građ.,
Samostalni upravni referent za komunalne poslove i zaštitu
  MILAN ŠKORIĆ, Referent - komunalni redar
ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN
  JADRANKA OGNJENOVIĆ, dipl. oecc.,
Voditelj Odsjeka za proračun i financije
ILINKA BESEDIĆ, mag. iur., Samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo
JASENKA RUTAR, mag. oec., Samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo (određeno vrijeme)
  JASNA KONIĆ, Viši referent za računovodstvene poslove
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
  VELINKA SUŠANJ, dipl. iur.,
Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti
  AZELA MANDŽO, upravni pravnik - Viši referent za opće poslove
  KATARINA KOJANOVIĆ, bacc.inf., Viši referent za opće poslove i informatičku podršku

 Medusa/Philtrum: The indentation between your upper lip and nose Body Piercing Jewelry, it's both an oral and lip piercing. Eyebrow: These are surface piercings. Oral Piercings These heal fairly quickly, in about four weeks if you're not a smoker, but they can be painful. Tongue: This is a painful piercing as the tongue has many nerve endings. Tongue Web/Frenulum: The thin strip of connective tissue under your tongue. Frowny: Through the thin connective tissue under the bottom lip body piercing jewelry australia. Smiley/Scrumper: Through the thin connective tissue above the upper lip. It can be painful.