GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Članovi općinskog vijeća


Konstituirajuća sjednica 29. lipnja 2017. u 19 h

1.
BRANISLAV PETKOVIĆ – (Koalicija AM,HNS, LIST)
2.
DR. SC. SINIŠA VILKE – (UNIJA KVARNERA)
3.
MARINA ISKRA, DIPL. OEC. – (Koalicija AM, HNS,LIST)
4.
BOŠKO MARJANAC – (Koalicija AM, HNS, LIST)
5.
ELVIRA JOVIĆ BAN, DIPL. IUR. – (Koalicija AM, HNS, LIST)
6.
BOŽIDAR SPASOJEVIĆ – (Koalicija SDP,HSU, PGS, HSS)
7.
VANJA TANCABEL – (Koalicija SDP, HSU, PGS,HSS)
8.
PATRICIA JAKUPEC – (Koalicija SDP, HSU, PGS,HSS)
9.
NEVEN MOHOROVIČIĆ – (Koalicija SDP, HSU, PGS, HSS)
10. ĐURĐICA TANCABEL – (Koalicija SDP, HSU, PGS,HSS)
11. DRAGO KOROŠAK – Kandidacijska lista grupe birača
12. RENE DUŠEVIĆ - HDZ
13. NATAŠA MILJAK – IDS

Branislav Petković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Lovran

Rene Dušević, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Lovran