GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


10. kolovoza 2016.
ISPRAVAK NATJEČAJA

Općina Lovran objavljuje


ISPRAVAK NATJEČAJA
ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA


U Natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina prikupljanjem pismenih ponuda objavljenom na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr i oglasnoj ploči Općine Lovran, dana 02. kolovoza 2016. godine, u odlomku u kojem se navodi vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda, iza riječi: "Zakašnjele i nepotpune ponude" brišu se riječi : "kao i ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini ili javnim davanjima, odnosno ponuđača koji se ne pridržavaju rokova odobrene odgode plaćanja javnih davanja,".
U ostalom dijelu Natječaj ostaje nepromijenjen.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE