GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


15. srpnja 2016.
OBJAVA KONAČNE LISTE

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Dana 9. lipnja 2016.g. objavljen je na oglasnoj ploči i Internet stranicama Općine Lovran prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje na koju je uvršteno 56 podnositelja zahtjeva.
Podnositelji zahtjeva mogli su podnijeti prigovor Općinskom načelniku Općine Lovran na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste, odnosno na neuvrštavanje na Listu, u roku od 8 dana od dana objave prijedloga Liste.
U otvorenom roku prigovor je podnijelo 10 podnositelja zahtjeva od kojih 3 prigovora nisu prihvaćena, 5 prigovora je prihvaćeno u cijelosti, a 2 djelomično.
Po proteku roka za prigovore i donošenju odluke o zaprimljenim prigovorima Općinski načelnik Općine Lovran je dana 14. srpnja 2016.g. utvrdio konačnu Listu reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje koja se objavljuje na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Lovran (www.opcinalovran.hr).

U nastavku se nalazi:

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA (.pdf)


Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE