GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


14. lipnja 2016.
STRATEGIJA RAZVOJA

Provedba projekta: Strategija razvoja Općine Lovran 2015-2020

Kratak opis projekta: Strategijom će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Lovran
Osnovni razlozi izrade Strategije razvoja Općine Lovran 2015-2020:
- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te Europskom strategijom za pametan održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne skupine,
- stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima te zaštitu okoliša,
- stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,
- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,
- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz hrvatske i inozemstva.

DETALJNIJE


Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE