GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


9. lipnja 2016.
PRIJEDLOG LISTE

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Dana 07. listopada 2015. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva poradi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Lista). Ukupno je pristiglo 62 zahtjeva u roku. U odnosu na pristigle zahtjeve pregledana je dokumentacija radi utvrđivanja elemenata za bodovanje i izvršeno bodovanje sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (SN Općine Lovran broj 09/15).
Utvrđeno je da pet (5) podnositelja zahtjeva ne ispunjava uvijete za uvrštenje na listu, a jedan (1) je odustao od zahtjeva.
Temeljem članka 16., stavka 2., podstavak 3. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (SN Općine Lovran broj 09/15), Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova kojeg je imenovao Općinski načelnik Općine Lovran, utvrdilo je prijedlog Liste.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste, odnosno na neuvrštavanje na Listu. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku Općine Lovran u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Lovran (www.opcinalovran.hr), odnosno od dana 09. lipnja 2016. godine.

Nakon proteka roka od 8 dana od dana objave prijedloga Liste te donošenja odluke o eventualnim prigovorima na Listu, konačnu Listu utvrđuje Općinski načelnik Općine Lovran.
Konačna Lista objavljuje se na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Lovran (www.opcinalovran.hr).

U nastavku se nalazi:

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA (.pdf)


Ostale novosti
OBAVIJEST
POZIV NA IZLOŽBU
MARUNADA 2018.
DJEČJI TJEDAN
INFO