GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


21. studenog 2015.
OBAVIJEST O TEČAJEVIMA

Naziv tečaja: Ekološki uzgoj - uvod (2015-84-01-02-08-0001)
Mjesto: Narodnog oslobođenja 2, Čabar, 51306 Čabar
Predavači: Karmen Karlić, Žarko Mulc, Predrag Janeš
Datum: 23.11.2015. (15:00-19:30)

Prijave na:

http://www.savjetodavna.hr/prijava-polaznika/tecaj/127/prijava/obrazac/


Naziv tečaja: Ekološki uzgoj - uvod (2015-84-01-02-08-0002)
Mjesto: KULTURNI DOM RUKAVAC, RUKAVAC 61 A, 51211 Matulji
Predavači: Karmen Karlić, Željko Peran, Žarko Mulc, Predrag Janeš
Datum: 08.12.2015. (10:00-16:00)

Prijave na:

http://www.savjetodavna.hr/prijava-polaznika/tecaj/543/prijava/obrazac/


Naziv tečaja: Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (2015-07-00-03-08-0019)
Mjesto: KULTURNI DOM RUKAVAC, RUKAVAC 61 A, 51211 Matulji
Predavači: Karmen Karlić, Željko Peran, Žarko Mulc
Datum: 07.12.2015. (16:00-20:15), 08.12.2015. (16:00-20:15), 09.12.2015. (16:00-20:15)

Informacije, primjer ispunjene uplatnice, prijava elektronski na www.savjetodavna.hr pod EDUKACIJA pod OUP.

 


Ostale novosti
POSJET IZ IRSKE
GDPR
INFO KINO LOVRAN
INFO
STUDIJ AGROTURIZMA

 There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.