GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


30. rujna 2015.
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV VLASNICIMA I NOSITELJIMA DRUGIH STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA U OBUHVATU ZAHVATA PROJEKTA ŽIČARA NA UČKU
Zbog uređenja imovinsko pravnih odnosa pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na česticama u obuhvatu zahvata Projekta Žičare Učka, koji je obuhvat zahvata određen pravomoćnom lokacijskom dozvolom izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Opatiji, UP/I 350-05/13-03/61; URBROJ: 2170/1-03-06/3-13-21 od 31.12.2013.g., a koje su čestice u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Opatiji. Detaljnije možete pogledati na linku klikom ovdje.

Poziv - dopis odvjetničkog ureda


Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE