GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


4. prosinca 2014.
OBAVIJEST - JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 4.a. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 13/00, 25/02, 40/05, 3/10, 22/10,54/12 I 58/12-ispravak i „Službene novine Općine Lovran“ broj 1/13-pročišćeni tekst i 9/14) Općinski načelnik Općine Lovran raspisuje javni natječaj za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za obavljanje poslova iz slijedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Lovran:

1. održavanje javnih površina: 
1.1. održavanje uređenih zelenih površina i parkova za vremenski period 
od 4 (četiri) godine.

Javni natječaj

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE