GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


7. lipnja 2014.
OBAVIJEST
Na temelju odluka nadležnih tijela Općine Lovran, članka 10., stavak 3., Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12, 45/12-ispravak te SN OL 4/14), članka 7., stavak 1., Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (SN PGŽ 7/12 te SN OL 7/13 i 4/14) i članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina (SN PGŽ 19/94, 18/96, 1/03 i 6/11 te SN OL. 1/13 i 2/13-pročišćeni tekst) Općina Lovran raspisuje natječaj
ZA PRODAJU NEKRETNINA: tri gradilišta u Lignju, poslovnog prostora – bivši disco club Mimi u Lovranu, nekretnina u K.o. Oprič i K.o. Lovran, te suvlasničkog udjela na stanovima u Starom gradu, Lovran, 

ZA ZAMJENU NEKRETNINA u K.o. Oprič i K.o. Lovran, te 

ZA ZAKUP poslovnih prostora u Lovranu, Stari grad, br. 92., i Šet. m. Tita, br. 26., javnih površina u Lovranu te nekretnina za potrebe parkiranja.

Cjelovit tekst natječaja nalazi se na web stranici Općine Lovran, www.opcinalovran.hr i na oglasnoj ploči Općine Lovran. 
Rok za podnošenje ponuda iznosi 8 dana za zakupe javnih površina odnosno 15 dana u ostalim slučajevima, a sve računajući od dana objave ove Obavijesti u Novom listu.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN

 Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Natječaj za zakup zemljišta i poslovnog prostora

 Natječaj za davanje na privremeno korištenje javnih površina

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE