GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


23. svibnja 2014.
SJEDNICE ODBORA I VIJEĆA
Detaljnije i materijali

12. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 29. svibnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lovran sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Lovran 
2. Donošenje Odluke o otpuštanju dijela potraživanja prema Credo banci d.d. u stečaju (izvjestitelj Mladen Blažević)
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2013 godinu 
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2013 godini
5. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2013. 
6. Donošenje Odluke o prodaji z.č. 510/17, gradilište od 121 m2, upisana u z.k.ul. 796.,K.o. Lovran
7. Donošenje Odluke o utvrđenju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Lovran 
8. Davanje Cjenika uz Odluku o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran na suglasnost
9. Dragan Gržin ponuda za korištenje prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
10. Informacija o održanim sjednicama radnih tijela
10.1. Odbora za društvene djelatnosti
10.2. Odbora za ruralni razvoj
8. sjednica ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 28. svibnja 2014. (srijeda) u 16,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:


1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Odbora za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu 
okoliša… 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2013 godinu 
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2013 godini
4. Donošenje Odluke o prodaji z.č. 510/17, gradilište od 121 m2, upisana u z.k.ul. 
796.,K.o. Lovran
5. Dragan Gržin ponuda za korištenje prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj 
Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara3. sjednica ODBORA ZA GOSPODARSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 27. svibnja 2014. (utorak) sa početkom u 17,00 sati sa sljedećim, dnevnim redom: 

1. Usvajanje zapisnik 2. sjednice Odbora za gospodarstvo 
2. Donošenje Odluke o otpuštanju dijela potraživanja prema Credo banci d.d. u stečaju 
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2013 godinu 
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2013 godini
5. Donošenje Odluke o prodaji z.č. 510/17, gradilište od 121 m2, 
upisana u z.k.ul. 796.,K.o. Lovran
6. Davanje Cjenika uz Odluku o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran na suglasnost
7. Dragan Gržin ponuda za korištenje prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE