GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


28. travnja 2014.
GOSPODARENJE OTPADOM - NACRT
 Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Lovran za razdoblje 2014.2019. g.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 94/13) i članka 46. Statuta Općine Lovran («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 30/09 i 54/12 i «Službene novine Općine Lovran» broj 2/13 i 3/13-ispravak), Općinski načelnik Općine Lovran, donosi

Zaključak
o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom 
Općine Lovran za razdoblje 2014.-2019.
za javni uvid

1. Utvrđuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općini Lovran za razdoblje 2014.-2019. godine, za javni uvid.

2. Javni uvid će početi 28. 04. 2014. i trajati do zaključno 28. 05. 2014. godine.

3. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Lovran bit će, za trajanja javnog uvida, dostupan na službenim stranicama Općine Lovran: www.opcinalovran.hr i izložen u prostorijama Općine Lovran, u Lovranu, Šet. m. Tita br. 41/1, radnim danom i to: ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 8,00 do 16,00 sati, utorkom od 8,00 do 17,00 sati te petkom od 8,00 do 15,00 sati.

4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana mogu se do kraja javnog uvida upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pismenom obliku na adresu Općine Lovran, Šet.m. Tita br. 41/1, 51415 Lovran.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Novom listu, te oglasnoj ploči i na web stranici Općine Lovran.

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE