GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


13. prosinca 2013.
8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

8.sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 19. prosinca 2013. godine (četvrtak), s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lovran sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Lovran
2. Prijedlog financijskih dokumenata za 2014.godinu:
  2.1. Prijedlog proračuna Općine Lovran za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.   
  2.2. Prijedlog Plana razvojnih programa  Općine Lovran za 2014. godinu s 
          projekcijama za 2015. i 2016. godinu
  2.3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2014. godinu
  2.4. Prijedlog programa javnih potreba za 2014. godinu
  2.4.1. Progrma javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2014. godinu
  2.4.2. Programa javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2014. godinu
  2.4.3. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdrastvenoj zaštiti u
             Općini Lovran za 2014. godinu
  2.4.4. Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2014. godini
3. Prijedlog programa izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture i
    uređenog građevinskog zemljišta u 2014. godini
4. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog
    građevinskog zemljišta u 2014. godini
5. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu
6. Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
    predstavnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
   Općine Lovran za 2014. godinu
8. prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i samo zapošljavanja
9. Izvješće o stanju  u prostoru Općine Lovran za razdoblje od 2009. do 2012. godine
10. RBA d.d., Poslovnica Rijeka, okvirni kredit o dopuštenom prekoračenju
     žiro-računa Općine Lovran, davanje suglasnosti

Preuzmite materijale za 8. sjednicu vijeća

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE