GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


18. studenog 2013.
UVID U IDEJNI PROJEKT

Primorsko goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u  Opatiji, temeljem članka 110. st. 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07 i 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), povodom zahtjeva OPĆINE LOVRAN za izdavanje  lokacijske dozvole,

P O Z I V A

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, javnu ustanovu za upravljanje parkom prirode i jedinicu lokalne samouprave na čijem području se gradi, na uvid u idejni projekt za izgradnju dijela glavne mjesne ulice planske oznake GMU 2 i ostalih ulica planske oznake OU 1 i OU 5 – odnosno pristupne ceste od državne ceste LOVRAN-MEDVEJA do polazne stanice buduće žičare  u MEDVEJI,  na katastarskim česticama k.č. 7260, k.č. 7099, k.č. 7090, k.č. 7072, k.č. 7070/3, k.č. 7069, k.č. 7068 i dijelovima k.č. 21/1, k.č. 21/2, k.č. 21/3, k.č. 21/11, k.č. 21/24, k.č. 7266, k.č. 7263, k.č. 7262, k.č. 7261, k.č. 7259, k.č. 7256, k.č. 7254, k.č. 7253, k.č. 7105, k.č. 7102, k.č. 7092, k.č. 7088/3, k.č. 7088/2, k.č. 7088/1, k.č. 7087/2, k.č. 7087/1, k.č. 7086, k.č. 7084, k.č. 7073, k.č. 7071, k.č. 7070/2, k.č. 7070/1, k.č. 7067, k.č. 6845, k.č. 6844, k.č. 6843, k.č. 6837,k.č. 6836, k.č. 6835, k.č 6832/1, k.č. 6830/3, k.č. 6830/2 k.č. 6830/1, k.č. 1788 i grč. 446 k.o TULIŠEVICA, za koju se po zahtjevu investitora OPĆINA LOVRAN, vodi upravni postupak izdavanja lokacijske dozvole.

Uvid u idejni  projekt može se izvršiti dana 29. studenog  2013.  godine od 8,30 do 11,00 sati  u sobi broj: 6. ovog Ureda u Opatiji, M. Tita 4.

Uvid u idejni projekt imaju osobe koje dokažu svojstvo stranke u ovom postupku. Pozivu se stranka mora odazvati osobno ili putem opunomoćenika.
Lokacijska dozvola može se izdati iako se stranka ne odazove pozivu.

Ostale novosti
OBAVIJEST
POZIV NA PREDAVANJE - PD OPATIJA
POZIV NA PREDAVANJE
POPIS GRUPA KARNEVAL LOVRAN
SJEDNICE VIJEĆA I RADNIH TIJELA