GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


18. studenog 2013.
UVID U IDEJNI PROJEKT

Primorsko goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u  Opatiji, temeljem članka 110. st. 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07 i 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), povodom zahtjeva OPĆINE LOVRAN za izdavanje  lokacijske dozvole,

P O Z I V A

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, javnu ustanovu za upravljanje parkom prirode i jedinicu lokalne samouprave na čijem području se gradi, na uvid u idejni projekt za izgradnju dijela glavne mjesne ulice planske oznake GMU 2 i ostalih ulica planske oznake OU 1 i OU 5 – odnosno pristupne ceste od državne ceste LOVRAN-MEDVEJA do polazne stanice buduće žičare  u MEDVEJI,  na katastarskim česticama k.č. 7260, k.č. 7099, k.č. 7090, k.č. 7072, k.č. 7070/3, k.č. 7069, k.č. 7068 i dijelovima k.č. 21/1, k.č. 21/2, k.č. 21/3, k.č. 21/11, k.č. 21/24, k.č. 7266, k.č. 7263, k.č. 7262, k.č. 7261, k.č. 7259, k.č. 7256, k.č. 7254, k.č. 7253, k.č. 7105, k.č. 7102, k.č. 7092, k.č. 7088/3, k.č. 7088/2, k.č. 7088/1, k.č. 7087/2, k.č. 7087/1, k.č. 7086, k.č. 7084, k.č. 7073, k.č. 7071, k.č. 7070/2, k.č. 7070/1, k.č. 7067, k.č. 6845, k.č. 6844, k.č. 6843, k.č. 6837,k.č. 6836, k.č. 6835, k.č 6832/1, k.č. 6830/3, k.č. 6830/2 k.č. 6830/1, k.č. 1788 i grč. 446 k.o TULIŠEVICA, za koju se po zahtjevu investitora OPĆINA LOVRAN, vodi upravni postupak izdavanja lokacijske dozvole.

Uvid u idejni  projekt može se izvršiti dana 29. studenog  2013.  godine od 8,30 do 11,00 sati  u sobi broj: 6. ovog Ureda u Opatiji, M. Tita 4.

Uvid u idejni projekt imaju osobe koje dokažu svojstvo stranke u ovom postupku. Pozivu se stranka mora odazvati osobno ili putem opunomoćenika.
Lokacijska dozvola može se izdati iako se stranka ne odazove pozivu.

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE