GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


17. studenog 2013.
POZIV

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje graditejstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Opatiji, temeljem odredbi članka 105., 110. i 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu ŽIČARA UČKA d.o.o. Opatija, Vladimira Nazora 3,

POZIVA

podnositelje zahtjeva, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola, javnu ustanovu za upravljanje parkom prirode te jedinicu lokalne samouprave na čijem se području planira zahvat u prostoru:

Detaljnije

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE