GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


20. listopada 2013.
SJEDNICA VIJEĆA

5. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 24. listopada 2013. godine (četvrtak), s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lovran sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Lovran
2. Prijedlog dokapitalizacije KD  „Komunalac“ d.o.o. Opatija  - izvjestitelj g. Ervino Mrak 3. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova   
4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
7. Prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika
    i zamjenika općinskog načelnika
8.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
     i članova  Općinskog vijeća Općine Lovran izabranih s liste grupe birača
     zastupljenih u Općinskom  vijeću Općine Lovran za razdoblje lipanj –prosinac
     2013 godine
9. Utvrđenje kupoprodajne cijene poslovnog prostora u Lovranu, Šet.m. Tita, br.
    69. –   restoran „Najade“
10. Prijedlozi Odluka o prodaji:
    10.1. - 1/3 dijela gr. č. 33., K.o. Lovran, u naravi stambena zgrada, Lovran, Stari
                grad br. 15.
    10.2. - z. č. 72/2 i 73/2, K.o. Lovran, u naravi zemljište na Peharovu
11.  Zahtjev za očitovanje o pravu prvokupa suvlasničkog udjela na gr. č. 126.,
        z.k.ul. 175.,  pod ul. 6., K.o. Lovran , u naravi dijela  zgrade u Lovranu, Stari
        grad br. 92.
12. Utvrđenje namjene poslovnog prostora u Lovranu, Stari grad, br. 1.

Materijali za 5. sjednicu vijeća

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE