GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


19. listopada 2013.
SJEDNICA ODBORA

2. sjednica ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 23. listopada 2013. (srijeda) u 17,00 sati sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1.  Usvajanje zapisnika 1. sjednice Odbora za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu
      okoliša…
2.   Prijedlog dokapitalizacije KD  „Komunalac“ d.o.o. Opatija  - izvjestitelj
      g. Ervino Mrak
3.   Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova   
4.   Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
5.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
6.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
7.  Utvrđenje kupoprodajne cijene poslovnog prostora u Lovranu, Šet.m. Tita, br. 69. –  
     restoran „Najade“
8. Prijedlozi Odluka o prodaji:
    8.1. - 1/3 dijela gr. č. 33., K.o. Lovran, u naravi stambena zgrada, Lovran, Stari
               grad br. 15.
     8.2. - z. č. 72/2 i 73/2, K.o. Lovran, u naravi zemljište na Peharovu
9.  Zahtjev za očitovanje o pravu prvokupa suvlasničkog udjela na gr. č. 126.,
     z.k.ul. 175., pod ul. 6., K.o. Lovran , u naravi dijela  zgrade u Lovranu, Stari
     grad br. 92.
10. Utvrđenje namjene poslovnog prostora u Lovranu, Stari grad, br. 1.

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE