GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


19. listopada 2013.
SJEDNICA ODBORA

1. sjednica ODBORA ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 22. listopada 2013. (utorak) sa početkom  u 17,00 sati sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Odbora za gospodarstvo i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran,
2. Prijedlog dokapitalizacije KD  „Komunalac“ d.o.o. Opatija  - izvjestitelj g. Ervino Mrak
3.   Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova   
4.   Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
5.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
6.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
7.   Prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i
      zamjenika općinskog načelnika
8.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
     članova  Općinskog vijeća Općine Lovran izabranih s liste grupe birača
     zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovran za razdoblje lipanj –prosinac 
     2013 godine
9. Utvrđenje kupoprodajne cijene poslovnog prostora u Lovranu, Šet.m. Tita,
     br. 69. – restoran „Najade“
10. Prijedlozi Odluka o prodaji:
    10.1. - 1/3 dijela gr. č. 33., K.o. Lovran, u naravi stambena zgrada, Lovran,
                 Stari grad br. 15. 
    10.2. - z. č. 72/2 i 73/2, K.o. Lovran, u naravi zemljište na Peharovu
11.  Zahtjev za očitovanje o pravu prvokupa suvlasničkog udjela na gr. č. 126.,
       z.k.ul. 175.,  pod ul. 6., K.o. Lovran , u naravi dijela  zgrade u Lovranu, Stari
       grad br. 92.
12. Utvrđenje namjene poslovnog prostora u Lovranu, Stari grad, br. 1.

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE