GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


7. listopada 2013.
POZIV NA PROVJERU ZNANJA

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

    L I S T U    K A N D I D A T A

 prijavljenih za radno mjesto III. kategorije referent – administrativni tajnik u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovran, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna i to:

1. Darija Brandibur
2. Katarina Kojanović
3. Tea Mance
4. Branka Trinajstić

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 4.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web-stranice i oglasne ploče Općine Lovran, imenovanim kandidatima upućuje


     P O Z I V

  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Pozivaju se kandidati ( s liste kandidata ) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel ( 1 izvršitelj m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen dana 09. kolovoza 2013. godine u „Narodnim novinama“ RH, br. 103, i web-stranici Općine Lovran, da pristupe u ponedjeljak – 14. listopada 2013. u 13,00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Općine Lovran, na prvom katu sjedišta Općine Lovran, na adresi Šetalište maršala Tita 41/I, Lovran, a nakon objave rezultata testa biti će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu, te će se isti pozvati pismenim putem.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web-stranici Općine Lovran (www.opcinalovran.hr) dana 09. kolovoza 2013. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Kandidati koji pristupe intervjuu biti će pozvani da predoče izvornike isprava/ovjerene preslike isprava koje su priložene prijavi na natječaj u obliku obične preslike.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Oni kandidati koji nisu ispunili formalne uvjete natječaja o tome su obaviješteni pisanim putem na adresu koju su naznačili u dostavljenom životopisu.

       

Predsjednica Povjerenstva 
Tamara Mittel, dipl.prav.

 

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE