GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


12. srpnja 2013.
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV
NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE
NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE
IZVEDENA JAVNA CESTA


Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena županijska cesta da je ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE kao UPRAVITELJ, započela s postupkom evidentiranja županijske ceste ŽC 5049 Dobreć - Ž 5050 u katastarskim općinama LOVRAN i OPRIĆ, dionica: Dobreć - spoj na ŽC 5050 (Jir).
Radovi su započeli 27.svibnja 2013. godine kada je Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije započela s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta. Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije Dragan Matišić, dipl.ing.geod., br. ovlaštenja: geo 606 iz GEOX d.o.o. Matulji, 43. Istarske divizije 75a.

Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 18. srpnja 2013. godine (četvrtak) od 10,00 do 13,00 sati u vijećnici Općine Lovran u Lovranu, Šetalište M. Tita 41.

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE