GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


29. ožujka 2013.
SJEDNICA ODBORA

29. sjednica ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 2. travnja 2013. (utorak) u 17,00 sati sa sljedećim, predloženim, dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 28. sjednice Odbora za prostorno uređenje, planiranje,
    zaštitu okoliša, stambeno-komunalne i  imovinsko-pravne poslove Općinskog
    vijeća Općine Lovran,
2. KD „Stubica“ d.o.o. prezentacija projektnog rješenja uređenja Novog Društvenog
     doma Lovran
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2012 godinu
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012 godinu,
   4.1.  -  o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne 
              infrastrukture 2012. godini
    4.2. -   o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i
                uređenog  građevinskog zemljišta u 2012. godini
5. Izvješća za 2012 godinu:
6. Prijedlog Odluke o prodaji dijela z.č. 1283/1 u zk.ul. 809., K.o. Oprič
7. Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Lovran, zahtjev za prijenos prava vlasništva
    na z.č. 406., K.o. Lovran

Ostale novosti
OBAVIJEST
POZIV NA IZLOŽBU
MARUNADA 2018.
DJEČJI TJEDAN
INFO