GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


29. ožujka 2013.
SJEDNICA ODBORA

29. sjednica ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 2. travnja 2013. (utorak) u 17,00 sati sa sljedećim, predloženim, dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 28. sjednice Odbora za prostorno uređenje, planiranje,
    zaštitu okoliša, stambeno-komunalne i  imovinsko-pravne poslove Općinskog
    vijeća Općine Lovran,
2. KD „Stubica“ d.o.o. prezentacija projektnog rješenja uređenja Novog Društvenog
     doma Lovran
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2012 godinu
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012 godinu,
   4.1.  -  o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne 
              infrastrukture 2012. godini
    4.2. -   o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i
                uređenog  građevinskog zemljišta u 2012. godini
5. Izvješća za 2012 godinu:
6. Prijedlog Odluke o prodaji dijela z.č. 1283/1 u zk.ul. 809., K.o. Oprič
7. Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Lovran, zahtjev za prijenos prava vlasništva
    na z.č. 406., K.o. Lovran

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE