GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


29. ožujka 2013.
SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

40. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 4. travnja 2013. godine (četvrtak), s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lovran sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Lovran
2. KD „Stubica“ d.o.o. prezentacija projektnog rješenja uređenja Novog Društvenog
    doma Lovran (izvjestitelj: za PSC ANTARES Rijeka, tehnički direktor, gospodin
    Željko Pantelić, dipl.ing. građ.)
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2012 godinu
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012 godinu,
5. Izvješća za 2012 godinu:
   5.1.  – o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
                u 2012 godni
   5.2.  – o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i
               uređenog  građevinskog zemljišta u 2012 godini
6. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2012 godine
7. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanje na području Općine Lovran u
    2012. godinu
8. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
    općinskog načelnika
9. Prijedlog Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika u upravnim
     tijelima Općine Lovran
10. Prijedlog Odluke o prodaji dijela z.č. 1283/1 u zk.ul. 809., K.o. Oprič
11. Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Lovran, zahtjev za prijenos prava vlasništva
       na z.č. 406., K.o. Lovran
12. Ocjenjivački sud, Prijedlog kandidata za dodjelu priznanja Općine Lovran
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih 
       odobrenja

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE