GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


29. ožujka 2013.
SJEDNICA ODBORA

35. sjednica ODBORA ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 02. travnja 2013. (utorak) sa početkom  u 17,00 sati sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 34. sjednice Odbora za gospodarstvo i društvene djelatnosti
    Općinskog vijeća Općine Lovran
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2012 godinu
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012 godinu,
4. Izvješća za 2012 godinu:
    4.1.  -  o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
                infrastrukture u 2012. godini 
     4.2. -   o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i
                 uređenog    građevinskog zemljišta u 2012 godini
5. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika  
    općinskog načelnika
6. Prijedlog Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika u
     upravnim tijelima Općine Lovran
7. Prijedlog Odluke o prodaji dijela z.č. 1283/1 u zk.ul. 809., K.o. Oprič
8. Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Lovran, zahtjev za prijenos prava vlasništva
     na z.č. 406., K.o. Lovran

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE