GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


29. ožujka 2013.
SJEDNICA ODBORA

35. sjednica ODBORA ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 02. travnja 2013. (utorak) sa početkom  u 17,00 sati sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 34. sjednice Odbora za gospodarstvo i društvene djelatnosti
    Općinskog vijeća Općine Lovran
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2012 godinu
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012 godinu,
4. Izvješća za 2012 godinu:
    4.1.  -  o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
                infrastrukture u 2012. godini 
     4.2. -   o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i
                 uređenog    građevinskog zemljišta u 2012 godini
5. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika  
    općinskog načelnika
6. Prijedlog Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika u
     upravnim tijelima Općine Lovran
7. Prijedlog Odluke o prodaji dijela z.č. 1283/1 u zk.ul. 809., K.o. Oprič
8. Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Lovran, zahtjev za prijenos prava vlasništva
     na z.č. 406., K.o. Lovran

Ostale novosti
OBAVIJEST
POZIV NA IZLOŽBU
MARUNADA 2018.
DJEČJI TJEDAN
INFO