GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


14. ožujka 2013.
SAZIV ODBORA

45. sjednica ODBORA ZA TURIZAM I MANIFESTACIJE,  održat će se  21. ožujka 2013. godine (četvrtak) u prostorijama Općine Lovran (vijećnica), sa početkom u 09,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 44. sjednice Odbora za turizam i manifestacije  
2. KVARNER EXPO 2013 – prodajna izložba proizvođača suvenira Hrvatske
    (27.-30. ožujka 2013)
3. Proslava Dana Općine Lovran
4. Informacije
5. Razno

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE