GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


7. ožujka 2013.
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi ( NN 33/12 ) Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koju osniva Republika Hrvatska rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Centar za socijalnu skrb osniva se za područje jedne ili više općina ili gradova na području iste županije.

Centar za socijalnu skrb Opatija osnovan je za područje Grada Opatije,Općina Matulji, Lovran i  Mošćenička Draga.

Sjedište Centra je na lokaciji Opatija, Stubište Baredine 10/1.

Detaljnije

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE