GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


21. veljače 2013.
SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

39. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 28. veljače 2013. godine (četvrtak), s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lovran sa sljedećim, predloženim dnevnim redom.

1. Usvajanje zapisnika 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Lovran
2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lovran,
3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Lovran
4. Prijedlog Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2013 godinu
5. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2013 godinu s
     projekcijama za 2014 i 2015 godnu,
6. Prijedlog Prve izmjene Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
    infrastrukture u 2013 godini,
7. Prijedlog Prve izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i
     uređenog građevinskog zemljišta u 2013 godini,
8. Prijedlog Odluke o dopuni Društvenog ugovora „Komunalac“ d.o.o. s potpunim
    tekstom
9. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina –
    pročišćeni tekst

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE