GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


25. siječnja 2013.
38.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

38. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 31. siječnja 2013. godine (četvrtak), s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lovran sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Lovran
2. Uređenje novog društvenog doma
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno
    korištenje javnih površina
4. Utvrđivanje namjene poslovnih prostora:
   4.1.   Šet.m. Tita 56
   4.2.   Šet.m.Tita 49
   4.3.   uz okućnicu zgrade u ulici Žrtava fašizma 1
5 „Lovranske vile“ d.o.o., zahtjev za očitovanje o pravu prvokupa
6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po raspisanom natječaju za
     prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lovran (rok za ponude 24.01.2013.,
     a javno otvaranje ponuda zakazano za 29.01.2013.)
7. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih
    djelatnosti fizičkoj i pravnoj osobi – pročišćen tekst
8. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovran – 
    pročišćen tekst

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE