GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


14. prosinca 2012.
SJEDNICA ODBORA

26. sjednica ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 18. prosinca  2012. (utorak) u 17,00 sati sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Odbora za prostorno uređenje, planiranje...
2. Prijedlog Odluke o donošenju  Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana
    naselja Medveja: UPU-a 2
3. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2012 godinu i
    Projekcije za 2013 i 2014 godinu
3.1. Prijedlog Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012 godinu
        s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
3.2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2012 godinu 
3.3.Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i
       kulturi za 2012 godinu
3.4.Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i
       primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2012 godinu
3.5. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2012 godinu
4. Prijedlog II. izmjene  Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
     infrastrukture u 2012 godini,
5. Prijedlog Prve izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture
     i uređenog građevinskog zemljišta u 2012 godini
6. Prijedlog financijskih dokumenata za 2013 godinu:
6.1. Proračuna Općine Lovran za 2013 s Projekcijama za 2014 i 2015 godinu
6.2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2013 godinu
6.3. Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2013 godinu
6.4. Programa javnih potreba za 2013 godinu
6.4.1. Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturu za 2013 godinu
6.4.2. Programa javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2013 godinu
6.4.3. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti
           u Općni Lovran za 2013 godinu
6.4.4. Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2013 godini
7. Prijedlog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
    u 2013 godini
8. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog
    građevinskog zemljišta u 2013 godini
9.  Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje
      2013.-2015. godine
10.  Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013 godinu
11. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2013 godinu
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima
       za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi
14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području
       Općine Lovran 
15. Donošenje odluka o odabiru najpovoljnije ponude po raspisanim natječajima za:
15.1. zamjenu nekretnina s Lovran promet d.o.o. Zagreb, I faza
15.2.  prodaju z.č. 190. i 193/1., K.o. Oprič
15.3.  zamjenu nekretnina s Lovran promet d.o.o. Zagreb II faza  (rok za dostavu
          ponuda 14.12. 2012.)
16. Prijedlog Odluke o prodaji gr.č. 29, Stari grad br. 31 
17. „Gross“ d.o.o. Rijeka, zahtjev za promjenu djelatnosti
18. Društveni dom Lovran, izvješće o stanju spisa
19. „LRH“ d.d. Opatija, zahtjev za očitovanje o pravu prvokupa

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE