GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


14. prosinca 2012.
SJEDNICA ODBORA

32. sjednica ODBORA ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se  17. prosinca 2012. (ponedjeljak) sa početkom  u 17,00 sati sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 31. sjednice Odbora za gospodarstvo i društvene djelatnosti
    Općinskog vijeća Općine Lovran
2.  Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2012 godinu i
     Projekcije za 2013 i 2014 godinu
     a. Prijedlog Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012 godinu s
         projekcijama za 2013. i 2014. godinu
      b. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2012 godinu
      c. Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i
          kulturi za 2012. godinu
      d. Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i
          primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2012 godinu
       e.  Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2012 godinu
3. Prijedlog II. izmjene  Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
     infrastrukture u 2012 godini,
4. Prijedlog Prve izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture
    i uređenog građevinskog zemljišta u 2012 godini
5. Prijedlog financijskih dokumenata za 2013 godinu:
a. Proračuna Općine Lovran za 2013 s Projekcijama za 2014 i 2015 godinu
b. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2013 godinu
c. Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2013 godinu
d. Programa javnih potreba za 2013 godinu
a) Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturu za 2013 godinu
b) Programa javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2013 godinu
c)      Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Općni Lovran za 2013 godinu
d) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2013 godini
6. Prijedlog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
    u 2013 godini
7. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog
     građevinskog zemljišta u 2013 godini
8.  Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje
     2013.-2015. godine
9.  Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013 godinu
10. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2013 godinu
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za
      povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi
13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području
      Općine Lovran 
14. Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Lovran,
15. Donošenje odluka o odabiru najpovoljnije ponude po raspisanim natječajima za:
a. zamjenu nekretnina s Lovran promet d.o.o. Zagreb, I faza
b.  prodaju z.č. 190. i 193/1., K.o. Oprič
c.  zamjenu nekretnina s Lovran promet d.o.o. Zagreb II faza  (rok za dostavu
          ponuda 14.12. 2012.)
16. Prijedlog Odluke o prodaji gr.č. 29, Stari grad br. 31 
17. „Gross“ d.o.o. Rijeka, zahtjev za promjenu djelatnosti
18. Društveni dom Lovran, izvješće o stanju spisa
19. „LRH“ d.d. Opatija, zahtjev za očitovanje o pravu prvokupa

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE