GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


14. prosinca 2012.
37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

37. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 20. prosinca 2012. godine (četvrtak), s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lovran sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Izvješće Mandatne komisije
2. Usvajanje zapisnika 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Lovran
3. Prijedlog Odluke o donošenju  Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja
     Medveja: UPU-a 2    (predstavnik izrađivača gospodin Tomislav Dolečki,
     „CPA“ Zagreb)
4.  Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2012 godinu i
     Projekcije za 2013 i 2014 godinu
4.1.Prijedlog Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012 godinu s
      projekcijama za 2013. i 2014. godinu
4.2.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2012 godinu
4.3.Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i
       kulturi za 2012 g.
4.4.Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i
       primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2012 godinu
4.5. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2012 godinu
5.    Prijedlog II. izmjene  Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
        infrastrukture u 2012 godini,
6.    Prijedlog Prve izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne
       infrastrukture i uređenog  građevinskog zemljišta u 2012 godini
7.    Prijedlog financijskih dokumenata za 2013 godinu:
7.1. Proračuna Općine Lovran za 2013 s Projekcijama za 2014 i 2015 godinu
7.2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2013 godinu
7.3. Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2013 godinu
7.4. Programa javnih potreba za 2013 godinu
7.4.1. Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturu za 2013 godinu
7.4.2. Programa javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2013 godinu
7.4.3. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti
           u Općni Lovran za 2013 godinu
7.4.4. Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2013 godini
8. Prijedlog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
    u 2013 godini
9. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog
    građevinskog zemljišta u 2013 godini
10. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje
       2013.-2015. godine
11. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013 godinu
12. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2013 godinu
13. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2013 godinu
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za
      povjeravanje  obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi
16. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području
      Općine Lovran 
17. Prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Općine Lovran
18. Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Lovran,
19. Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece u Općini Lovran
      za 2013 godinu
20. Donošenje odluka o odabiru najpovoljnije ponude po raspisanim natječajima za:
20.1. zamjenu nekretnina s Lovran promet d.o.o. Zagreb, I faza
20.2. prodaju z.č. 190. i 193/1., K.o. Oprič
20.3. zamjenu nekretnina s Lovran promet d.o.o. Zagreb II faza  (rok za dostavu
         ponuda 14.12. 2012.)
21. Prijedlog Odluke o prodaji gr.č. 29, Stari grad br. 31 
22. „Gross“ d.o.o. Rijeka, zahtjev za promjenu djelatnosti
23. Društveni dom Lovran, izvješće o stanju spisa
24. „LRH“ d.d. Opatija, zahtjev za očitovanje o pravu prvokupa

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE