GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


28. rujna 2012.
SJEDNICA ODBORA

25. sjednica ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Općinskog vijeća Općine Lovran za održat će se 2. listopada  2012. (utorak) u 18,00 sati sa sljedećim, predloženim dnevnim redom

1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Odbora za prostorno uređenje, planiranje...
2. Stubica d.o.o. Lovran, izvješće o učinjenom po zaključku Općinskog vijeća
    Općine Lovran za realizaciju projekta Kino Lovran
3. Prijedlozi Odluka o prodaji:
3.1.   z.č. 190., z.k.ul. 269., K.o. Oprič,
3.2.   z.č. 7234/3, z.k.ul. 1080., K.o. Tuliševica,
3.3.   gr.č. 38/1., z.k.ul. 34., podul. 4., K.o. Lovran
4. Skidanje karaktera javnog dobra na dijelu z.č. 2670., z.k.ul. 2127., K.o. Lovran

Napomena: Umoljavaju se članovi Odbora za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša..... koji su ujedno i vijećnici da koriste materijal dostavljen im za 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lovran

Predsjednik Odbora:
Davor Brubnjak, v.r.

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE