GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


28. rujna 2012.
SJEDNICA ODBORA

30. sjednica ODBORA ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 2. listopada 2012. (utorak) sa početkom  u 17,00 sati sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 29. sjednice Odbora za gospodarstvo i društvene djelatnosti
    Općinskog vijeća Općine Lovran
2. Stubica d.o.o. Lovran, izvješće o učinjenom po zaključku Općinskog vijeća Općine
    Lovran za realizaciju projekta Kino Lovran
3. Državni ured za reviziju, Izvješće o obavljenoj reviziji Općine Lovran za 2011 godinu
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za razdoblje
    01.01.-30.06.2012 godine
5. Prijedlozi Odluka o prodaji:
5.1.   z.č. 190., z.k.ul. 269., K.o. Oprič,
5.2.   z.č. 7234/3, z.k.ul. 1080., K.o. Tuliševica,
5.3.   gr.č. 38/1., z.k.ul. 34., podul. 4., K.o. Lovran

Napomena: Umoljavaju se članovi Odbora za gospodarstvo koji su ujedno i vijećnici da koriste materijal dostavljen im za 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lovran.

Predsjednik Odbora
Sanja Škorić, v.r.

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE