GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


28. rujna 2012.
SJEDNICA ODBORA

30. sjednica ODBORA ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 2. listopada 2012. (utorak) sa početkom  u 17,00 sati sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 29. sjednice Odbora za gospodarstvo i društvene djelatnosti
    Općinskog vijeća Općine Lovran
2. Stubica d.o.o. Lovran, izvješće o učinjenom po zaključku Općinskog vijeća Općine
    Lovran za realizaciju projekta Kino Lovran
3. Državni ured za reviziju, Izvješće o obavljenoj reviziji Općine Lovran za 2011 godinu
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za razdoblje
    01.01.-30.06.2012 godine
5. Prijedlozi Odluka o prodaji:
5.1.   z.č. 190., z.k.ul. 269., K.o. Oprič,
5.2.   z.č. 7234/3, z.k.ul. 1080., K.o. Tuliševica,
5.3.   gr.č. 38/1., z.k.ul. 34., podul. 4., K.o. Lovran

Napomena: Umoljavaju se članovi Odbora za gospodarstvo koji su ujedno i vijećnici da koriste materijal dostavljen im za 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lovran.

Predsjednik Odbora
Sanja Škorić, v.r.

Ostale novosti
OBAVIJEST
POZIV NA IZLOŽBU
MARUNADA 2018.
DJEČJI TJEDAN
INFO