GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


28. rujna 2012.
35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

35. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se  4. listopada 2012 . godine (četvrtak), s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lovran sa sljedećim, predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 33. i  34. sjednice Općinskog vijeća Općine Lovran
2. Stubica d.o.o. Lovran, izvješće o učinjenom po zaključku Općinskog vijeća Općine
    Lovran za  realizaciju projekta Kino Lovran (predstavnik AG-Projekta d.o.o.
    gospodin Ivica Lazaneo, dipl. ing. građ., gospodin Branko STOŠIĆ,
    direktor Stubice“ d.o.o.)
3. Državni ured za reviziju, Izvješće o obavljenoj reviziji Općine Lovran za 2011 godinu
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za razdoblje
    01.01.-30.06.2012 godine
5. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2012 godine
6. Prijedlozi Odluka o prodaji:
6.1.   z.č. 190., z.k.ul. 269., K.o. Oprič,
6.2.   z.č. 7234/3, z.k.ul. 1080., K.o. Tuliševica,
6.3.   gr.č. 38/1., z.k.ul. 34., podul. 4., K.o. Lovran
7. Skidanje karaktera javnog dobra na dijelu z.č. 2670., z.k.ul. 2127., K.o. Lovran

Napomena:
Umoljavaju se vijećnici da za točku 1. dnevnog reda koriste zapisnik s 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Lovran, dostavljen u materijalima za 34. sjednicu, održanu 12. srpnja 2012 godine. 
U slučaju spriječenosti, svoj izostanak molimo da opravdajte na tel. 291-045 ili fax.: 294-862.   

Predsjednik Općinskog vijeća:
Đurđica Tancabel, v.r.

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE