GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


6. kolovoza 2012.
JAVNA RASPRAVA

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 16. i 17. Uredbe o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/12-02/23, URBROJ: 517-06-2-1-1-12-11 od 18. srpnja 2012. godine objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE

o Studiji utjecaja na okoliš za izgradnju luke nautičkog turizma
„Marina Lovran“ u Lovranu 


Detaljnije

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE