GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


2. kolovoza 2012.
JAVNA RASPRAVA

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine”, broj 64/08 i 67/09), članka 16. i 17. Uredbe o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08), i Odluke Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije KLASA: UP/I-351-01/12-04/2, URBROJ: 2170/1-03-08/6-12- 59 od 2. kolovoza 2012. godine objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE

o Studiji o  utjecaju zahvata „Žičara Učka (Medveja-Vojak)“ na okoliš

Detaljnije

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE