GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


6. svibnja 2012.
OBJAVA NATJEČAJA

Na temelju članka 34. i 43b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10 i 61/11), Općina Lovran raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE KULE LOVRAN U KONCESIJU
ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE

Predmet natječaja: - Kula Lovran sagrađena na gr.č. 129., z.k.ul. 1320., K.o. Lovran, u naravi gradska kula namijenjena za izložbenu, muzejsku i turističku djelatnost, sukladno Rješenju Konzervatorskog odjela Rijeka od 02. travnja 2012 godine, kojim je utvrđena i zabrana uvođenja novih tlocrtnih dispozicija odnosno intervencija u samu građevinsku strukturu kule, a na rok od 5 (pet) godina, uz godišnju naknadu od 12.000,00 kn.
Obvezno je i poštivanje uvjeta propisanih rješenjem Konzervatorskog odjela Rijeka, Klasa: UP/I-612-08/11-04/0516, od 03. lipnja 2011 godine.
Ostali uvjeti za nadmetanje, kao i Rješenja na koje se poziva Općina Lovran u ovom javnom natječaju  mogu se podići u Općini Lovran svaki radni dan u vrijeme prijema stranaka.
Ponude se dostavljaju pismenim putem osobno u pisarnici Općine Lovran ili poštom na adresu: 51 415 Lovran, Šet. m. Tita, br. 41., uz naznaku „ZA KONCESIJU KULE“.
Rok dostava ponuda je do 24. svibnja 2012 godine u 13 sati u pisarnici Općine Lovran kada će se otvaranje ponuda izvršiti u  Vijećnici Općine Lovran.
Općina zadržava pravo poništenja natječaja.

Općinski načelnik Općine Lovran

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE