GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


15. veljače 2012.
SAZIV KOMISIJE

Temeljem članka 13., Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Lovran,

S A Z I V A M

9. sjednicu KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Lovran  za dan  15. veljače 2012 godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostoriji Općine Lovran.
Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
    Općine  Lovran,
2. Razmatranje prijedloga za razrješenje i imenovanje člana Odbora za međunarodnu,
    međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i odnose s nacionalnim
    manjinama  Općinskog vijeća Općine Lovran.

Napomena:
Umoljavaju se članovi Komisije za izbor i imenovanja da sjednici obavezno prisustvuju.

Predsjednik Komisije:
Ivana Skočilić, v.r.

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE