GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


23. siječnja 2017.
JAVNI POZIV

Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11 86/12, 94/13, 85/15,19/16) članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Programa javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2017. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 12/16), Zajednica sportskih udruga Općine Lovran, raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2017.godini

Cjeloviti tekst javnog poziva

Upute za prijavitelje

Obrasci:

Obrazac 1. – opis projekta/programa/
Obrazac 2. – proračun projekta/programa
Obrazac 3. – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 4. – izjava o partnerstvu /ako je primjenjivo/
Obrazac 5. – opisno izvješće provedbe projekta/programa
Obrazac 6. – financijsko izvješće realiziranog projekta/programa

 

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE